SPOLEK GEOPHILA

Z HISTORIE SPOLKU

Historie spolku sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA se začala psát dne 4. listopadu 1989, kdy byla založena geografilatelistická sekce při Komisi teritoriální filatelie SČSF. Založení sekce bylo logickým důsledkem rostoucího zájmu sběratelů o tento novátorský přístup ke sbírání filatelistického materiálu, který byl bezesporu vyvolán předchozími třemi vydáními Filatelistického atlasu známkových zemí (FAZZ) autorů RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. a Bohuslava Hlinky. Po rozdělení Československa došlo v sekci ke strukturálním a organizačním změnám vedoucím nakonec k její transformaci na občanské sdružení s názvem GEOPHILA, které bylo zaregistrováno dne 3.června 1994 a získalo IČ 60446790. Koncem roku 2015 bylo občanské sdružení, v souladu s novelizovaným občanským zákoníkem, transformováno ve spolek.

Již od samého začátku si vedení geografilatelistické sekce stanovilo ambiciózní plán vydávání odborného zpravodaje a odborných filatelistických příruček, pořádání pravidelných setkání členů sekce, zavedení písemné nabídkové služby a propagování geografilatelie formou výstavních exponátů. S odstupem doby je nutno konstatovat, že tento ambiciózní plán, přes pracovní vytížení všech členů vedení, byl a je dosud naplňován. Bylo vydáno přes 70 čísel zpravodajů (v současnosti 2 - 3 krátt ročně v nákladu 130 ks) a byla vydána řada příruček doplňujících "legendární" FAZZ. Bez jediné přestávky se dvakrát ročně konají setkání členů spolku. Písemná nabídková služba hledaného geografického materiálu v rozsahu několika set položek je alespoň jednou ročně přílohou vydávaného čísla zpravodaje a úspěšně si vede rovněž její obdoba ve formě internetové nabídky. O úspěších na filatelistických výstavách, přes počáteční problémy se "zaškatulkováním" geografilatelie do pravidel pro hodnocení exponátů, svědčí seznam oceněných exponátů.

 

Hidžaz-lokální přetisk v Mekce (1922)
Hidžaz-lokální přetisk v Mekce (1922)

 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Podmínky členství ve spolku sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA jsou uvedeny ve stanovách spolku.

Výše ročního členského příspěvku:

 od kalendářního roku 2020
- tuzemští členové - výdělečně činní:  200 Kč
- tuzemští členové - senioři a junioři:   120 Kč
- zahraniční členové - výdělečně činní: 10 EUR
- zahraniční členové - senioři a junioři: 5 EUR

do kalendářního roku 2019
- tuzemští členové - výdělečně činní:  200 Kč
- tuzemští členové - senioři a junioři:   120 Kč
- zahraniční členové:  10 EUR

 

Číslo účtu pro platby členských příspěvků z ČR:   2642895001/5500
Platby ze zahraničí nutno předem dohodnout na geophila@volny.cz. Na stejné adrese si členové mohou ověřit stav uhrazení svých příspěvků.


Ve smyslu stanov spolku má každý člen právo podílet se na činnosti spolku a využívat nabízené služby, mezi které patří zejména:
- poskytování 2-3 čísel zpravodaje GEOGRAFILATELIE ročně zdarma,
- účast v písemné nabídkové službě geografilatelistického materiálu,
- účast v internetové nabídce geografilatelistického materiálu,
- účast na setkáních členů sdružení (zpravidla jedenkrát ročně v Praze a jedenkrát ročně na Moravě), s možností výměny filatelistického materiálu,
- zvýhodněná nabídka příruček GEOPHILA.

V případě zájmu o členství ve spolku GEOPHILA nás kontaktujte na adrese geophila@volny.cz.

 

STANOVY SPOLKU

připravují se ke zveřejnění

 

 

Aktualizováno 16.1.2021

 

nahoru