ZNÁMKOVÁ ÚZEMÍ

"Biblí" českých sběratelů známkových území dodnes zůstala publikace B.Hlinky a L.Muchy - Filatelistický atlas známkových zemí (FAZZ). V češtině tato publikace dosáhla tří vydání s celkem 80 000 výtisky a byla vydána také v anglické verzi vydavatelstvími Orbis a Scott, avšak od posledního českého vydání v roce 1986, obsahujícího celkem 780 známkových zemí, došlo na geografilatelistické mapě světa k řadě změn. Spolek GEOPHILA na základě níže uvedených zpřesněných kritérií pro vymezení známkového území postupně vydává po jednotlivých světadílech nový Filatelistický atlas obsahující aktualizovaný seznam známkových území s uvedením jejich vývojových etap, lokálních vydání apod.

 

 • Seznam známkových zemí podle FAZZ (stav z r.1986)

 • Seznam základních známkových území podle GEOPHILA (průběžně aktualizováno)

 • Specializovaný přehled známkových území v Číně

   

  Bagdád (1917)
  Bagdád (1917)

   

  Základní známková území podle GEOPHILA

  jsou definována známkou, vydanou oficiální poštovní správou mezinárodně uznávaného státního útvaru a územím, pro které byla tato známka vydána. Do této skupiny řadíme také území mezinárodně neuznávaných státních útvarů, pokud jejich generální vydání prokazatelně plnila poštovní funkci. Základní známková území členíme na:

  1.   nezávislé státy
  2.1 části nezávislých států s poštovní autonomií
  2.2 části nezávislých států bez poštovní autonomie
  3.   kolonie
  4.   části kolonií
  5.   okupace
  6.   zahraniční poštovní úřady
  7.   nezávislá území bez mezinárodního uznání

  Známková území s omezenou přepravou poštovních zásilek

  jsou definována známkou, vydanou nikoli oficiální poštovní správou pro místní přepravu poštovních zásilek, či známkou, vydanou oficiální poštovní správou s omezeným použitím pro veřejnost. Tato známková území členíme na:

  L1   doplňková vydání
  L2   ochranná vydání
  L3   vojenská vydání
  L4   vydání pro dílčí území autonomní
  L5   revoluční vydání
  L6   soukromá vydání
  L7   příplatková vydání
  L8   služební vydání

  Nálepky, podvrhy, ilegální vydání ke škodě sběratelů

  předměty vypadající jako známky, které však nemohly být použity pro úhradu poplatku za přepravu zásilek.

   

   

  Aktualizováno 15.04.2016

   

  nahoru